Råd och Rön – Svarta listan

Råd & Rön är kommersiellt oberoende och en av ytterst få tidningar utan annonser som vill ge dig som läsare klara och raka besked om varor och tjänster. De vågar säga ifrån när saker inte håller måttet, har hög yrkeskompetens och lång erfarenhet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en en statlig organisation som prövar konsumenttvister. Klagomål skickas till ARN för att utvärderas av deras jurister. En lösning för de som inte vill eller kan gå till domstol. ARNs beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas, och majoriteten av företag följer besluten. De som inte följer besluten hamnar på Råd & Röns svarta lista.

I dagsläget (2017-06-21) finns 11 flygbolag med i Råd och röns Svarta lista. Dessutom har 8 av de 11 flygbolagen funnits på Svarta listan tidigare under de två senaste åren.

Att som konsument inte kunna få den rätt till ersättning som är lagstadgad tycker vi på RefundFlight inte är okej. Vi vill hjälpa konsumenterna så att de slipper hamna i dessa situationer och därmed underlätta hela ansökan om ersättningsanspråk. Dina rättigheter ska gälla, oavsett vem du är!

Hela svarta listan hittar ni här: http://www.radron.se/svarta-listan/