Ökande klagomål om flyget

Klagomål mot flygbolag är den överlägset största kategorin klagomål som konsumentverket tar emot. Andelen 2017 ligger på hela 30,4 procent och har stigit tydligt i jämförelse med 2016 då den låg på 20,6 procent.

Detta visar att svenskarna i växande grad är missnöjda med flygbolagen och deras tjänster. Det finns fortsatt ett stort behov av flygadvokatstjänster som RefundFlight för att individer ska kunna stå upp för sina rättigheter mot flygbolagen.

Air Berlin gick under hösten i konkurs vilket ledde till inställda flyg samt en osäkerhet bland passagerare om vilka rättigheter de hade. Air Berlin fick därför flest klagomål mot sig inom kategorin flygtransporter. Många klagomål fick även Norwegian, Sas och Lufthansa.

Vi på RefundFlight är bekymrade över den här utvecklingen. Trots att det idag finns en lag som kräver att flygbolagen informerar vilka rättigheter passagerare har när de blivit försenade så hör vi från våra kunder att de sällan får den informationen de har rätt till. Det leder till stor frustration bland passagerare när flygbolagen ger ut så lite information. Vi tycker att det borde ställas högre krav på flygbolagens kommunikationskanaler när det uppstår förseningar och inställningar av flyg.

Det skulle leda till färre klagomål och mindre missnöje bland passagerare. Förhoppningsvis så tar konsumentverket den här beklagliga statistiken på allvar och genomför 2018 konkreta åtgärder att vända trenden.