Browse Category: Fall

Fallet om den oaktsamma trappen

Vi kommer börja skriva om roliga och intressanta fall för flygförseningar. Veckans fall handlar om den oaktsamma trappen som kolliderade med ett flygplan och orsakade skador som satte flygmaskinen ur spel flera dagar och fick hundratals passagerarna försenade.

Den tredje oktober har Familjen S bokat att flyg från Antalaya, Turkiet till Frankfurt, Tyskland. Dagen innan de ska flyga så kolliderar en rörlig flygplanstrappa med det flyg som de skulle flyga med. Trappen träffar flygplanets vinge och orsakar strukturell skada.

Flygbolaget får sätta in ett ersättningsflyg. Men S blir ändå mer än 6 timmar försenade. Efter att flygbolaget Condor nekar ersättning tas ärendet vidare till domstol. Nämligen Amtsgericht i Rüsselsheim, i Tyskland. Det är  en allmän distriktsdomstol som dömmer i mindre civilrättsliga tvister, men eftersom fallet väcker så pass stora frågor så hänskjuter domstolen frågorna till EU-domstolen.

Men vad är egentligen rätt och fel här? Det var ju egentligen inte flygbolagets fel. Skulle man som passagerare ändå hävda att de ska betala ersättning? Det anser inte flygbolaget i alla fall. Det som tas upp i fallet är en kontroversiell och central del av den tillämpbara EU-förordningen. Ett flygbolag är nämligen inte skyldig att betala ersättning om förseningen beror på en extraordinär omständighet.

Då är frågan; vad innebär en sådan händelse? Det man oftast liknar uttrycket ”extraordinär omständighet” med är ”något utöver det vanliga”. Så var olyckan utanför det vanliga? EU-domstolen menar att en extraordinär omständighet ska i sin natur vara något som är utanför flygbolagets kontroll samt inte hör till den löpande verksamheten. Under dessa omständigheter utgör den händelsen att en sådan rörlig trappa stött emot ett flygplan en del av flygbolagets normala verksamhet. Det är en situation som är nödvändig för den dagliga verksamheten och således utsätts de kontinuerligt för risken till sådana olyckor. EU-domstolen dömmer till de klagandes förmån.

S får alltså sin sökta ersättning utbetald. Condor har förlorat målet men har som tur är ändå rätt att kräva ersättning från tredje part som orsakade olyckan.

 

För den hungrande juristen är målnumret C‑394/14.