Bird strike – Ny dom från EU-domstolen

När du hör birdstrike eller fågelkollision så kanske du tänker på flight UA1549 som nödlandade i Hudsonfloden efter att ha träffat en flock gäss. Kapten Chesley ”Sully” Sullenberger blev en hjälte efter ”miraklet på hudson” år 2009. Sju år senare, 2016 kom en Hollywood film baserad på Sullenbergers bok om händelsen ut.

Men oftast är fågelkollisioner inte så dramatiska, såvida du inte är fågel. Flygplanets motorer och kropp är byggda och testade för att klara kollisioner med fåglar. Även piloter genomgår rigorös utbildning för att kunna hantera sådana händelser. 2010 uppskattas över 9 000 kollisioner mellan flygplan och djur ha inträffat i USA. Mindre fåglar påverkar oftast inte alls de flygplan de träffar. Det är framför allt när större fåglar träffar båda motorerna som moderna flygplan kan få problem. Detta är precis vad som hände Sullenberger och flight UA1549 strax efter start.

Nyligen dömde EU domstolen att en fågelkollision ska anses vara en extraordinär omständighet. Fågelkollisioner anses därmed ligga utanför flygbolagets kontroll och del av den löpande verksamheten. Passagerare som drabbas av förseningar på grund av fågelkollisioner har inte rätt till ersättning enligt EU-förordning 261/2004.

Förra sommaren la EUs generaladvokat Yves Bot fram ett förslag till avgörande. Då ansågs det att en fågelkollision var en så pass vanlig händelse att flygbolag bör vara väl medvetna om risken och därmed ha skyldighet att vara förberedda på de förseningar som kan uppstå. När domen kom härom veckan så var beslutet annorlunda. Trots att fågelkollisioner är vanliga och del av flygbolagens löpande verksamhet så behöver inte flygbolagen betala ersättning eftersom anses vara oförutsägbara och inte helt går att förhindra.

Tidigare har flera länder, bland annat Storbrittanien, dömt att en så kallad bird strike inte kan anses vara en extraordinär omständighet. Nu blir det däremot andra bullar eftersom EU lag står över medlemsländers domslut.

Vad tycker du? Borde flygbolagen ansvara för sådana händelser eller inte?