Vi hjälper era kunder

Företagspartner

När olyckan är framme

Flygstörningar är aldrig behagliga, de inskränker semestern, påverkar arbetsmöten och inte minst humöret. Passagerare som råkat ut för en flygförsening vet ofta inte vad denne har för rätt och vem som står som ansvarig. Är det försäkringsbolaget? Resebyrån? Flygbolaget? När kunden möter er om ett problem som ni inte ens ansvarar för så påverkar det tidvis tyvärr även er negativt. Ni får ett problem lagt på er som ni inte är skyldiga till och inte heller kan lösa. Även om kunden inte vänder sig till er så kan ni med hjälp av RefundFlight lösa deras problem och erbjuda en ännu bättre kundservice.

Vad vi erbjuder

RefundFlight tar över alla klagomål med flygstörningar. Det blir en extra förmån ni kan erbjuda era kunder, som inte kostar er någonting utan något ni tjänar på. Från att ha en missnöjd kund och lägga pengar på kundsupport och inte kunna lösa problemet, går ni till att lösa ett problem utan att spendera tid eller pengar på det, och ökar kundvärdet.

Internationellt verksamma

RefundFlight är ett svenskt bolag men arbetar internationellt. Vi erbjuder idag vår tjänst på engelska och svenska men är tillgängliga för alla resenärer som faller inom ramen för vårt arbetsområde (EU + EES) det betyder alla resenärer som flyger ut från eller inom området, samt alla som flygerin till regionen med EU registrerade flygbolag.

Vi erbjuder vår tjänst till er vare sig det är lokalt, rikstäckande eller internationellt. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan utforma ett utmärkt samarbete.

Kontakta oss


Niklas Johansson
+46 (0)8 555 760 60
niklas.johansson@refundflight.com